Lemoniq - polski producent biżuterii

REKLAMACJE

 

 Reklamacje - wyciąg z Regulaminu sklepu:

 

 §9. Jakość produktów i reklamacje 

  1. Lemoniq odpowiada za wady produktu sprzedanego Klientowi przy wykorzystaniu Serwisu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
  2. Reklamacje z tytułu rękojmi kierowane do Lemoniq należy złożyć w formie pisemnej na adres wskazany w § 2 ust.1 Regulaminu lub e-mailem na adres lemoniq@lemoniq.pl. Koszt złożenia reklamacji pokrywa Lemoniq, wskazując w odpowiedzi na zgłoszenie numer zgłoszenia oraz  informację o rodzaju spedytora, który dostarczy do Lemoniq reklamowany produkt, oraz adres na jaki należy wysłać ten produkt. 
  3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Lemoniq niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Lemoniq albo Lemoniq nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. 
  4. Lemoniq rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji Lemoniq nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż reklamacja została uznana za zasadną. 
  5. Jeżeli realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Lemoniq. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
  6. Produkty sprzedawane przy wykorzystaniu Serwisu mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie zawartym w Serwisie.